Asiantuntijapalvelut


Yrityksen ei kannata pitää kaikkea osaamista talon sisällä. On kustannustehokkaampaa antaa osa tehtävistä Insidersin asiantuntijatiimin hoidettavaksi. Asiantuntijapalveluidemme erityisosaaminen on verkoissa ja palvelimissa.

Tekninen tietoturva

Tällä tarkoitetaan tietoturvan toteuttamista mm. palomuureilla, kertakäyttösalasanoin ja erilaisin salausratkaisuin. Näistä tekniikoista Insidersilla on erittäin vahva osaaminen. Teknisen tietoturvan komponentteja:

Palomuuri erottaa yrityksen sisäverkon Internetistä. Nykyään jokaisella yrityksellä on oltava palomuuri. Lisäksi jokaisessa kannettavassa tietokoneessa on syytä olla henkilökohtainen palomuuri ("softapalomuuri"), joka suojaa laitetta sen ollessa kytkettynä julkiseen Internetiin. Suosittelemme Netscreenin palomuureja, mutta kokemusta on myös muista mm. Cisco, Watchguard ja edullisemmat ratkaisut kuten Zyxel.

VPN-yhteydellä tarkoitetaan usein kahta eri asiaa: toisaalta sillä voidaan yhdistää yrityksen toimipisteet toisiinsa suojattoman verkon (esim. Internet) yli, toisaalta päästää työntekijät yrityksen sisäiseen verkkoon etäyhteydellä. VPN-laite voi sisältää myös palomuurin ja pääsy voidaan varmentaa kertakäyttösalasanoin. Olemme Watchguardin VPN-laitteiden jälleenmyyjä, mutta kokemusta on paljon myös Ciscon ja Nortelin laitteista.

Tärkeä osa tietoturvallisuutta on hallinnollinen tietoturvatyö, jota teemme osana tietohallintopalveluitamme.

Verkko- ja palvelintyöt

Vaikka yrityksellä olisi hyvää omaa osaamista päivästä toiseen tehtävän tuen hoitamiseksi, kannattaa verkko- ja palvelinasennuksissa käyttää ulkoista apua. Siten verkon tärkeät komponentit tulevat suunnitelluiksi ja toteutetuiksi oikein.

Luomme uusia verkkoympäristöjä tai integroimme niitä olemassaoleviin. Testaamme työmme tulokset ja dokumentoimme ne kunnolla. Voimme dokumentoida myös jo olemassaolevia verkkoja.

Tukemiimme käyttöjärjestelmiin kuuluvat kaikki Windowsit, Novell Netware ja erilaiset Unix-palvelimet. Linux on tuttu jo vuodesta 1996 lähtien, ja olemme toteuttaneet mm. vanhentuneiden NT4-ympäristöjen siirron Linux-alustalle.

Verkkopuolella mikään TCP/IP-pohjainen ei ole vierasta. Lisäksi kokemusta on kertynyt myös IPX-verkkojen kanssa toimimisesta. Salaperäisiä kirjainyhdistelmiä osaamme vaikka kuinka: OSPF, VLAN, IPSec, 802.1x, WFQ...

Valopaino Oy tarvitsi uudet Windows 2003 -palvelimet. Suunnittelimme ympäristön ja niiden hankinnat, sekä toteutimme ympäristön. Valopaino sai täysin avaimet käteen -toimituksen, ja edullisesti.

Nimipalvelutyöt

Nimipalvelu on internetin puhelinluettelo, joka yhdistää selväkieliset nimet ("http://www.insiders.fi" www.insiders.fi) IP-osoitteisiin (192.168.0.1). Insidersilla on kokemusta monimutkaisistakin nimipalveluympäristöistä, joissa nimipalvelimia on monessa maanosassa hierarkisesti järjestettynä. Teknologioista tuttuja BIND, Cisco Network Registrar ja Windowsin oma nimipalvelin.

Tekniikan lisäksi olemme myös hoitaneet asiakkaittemme verkkotunnusten rekisteröintejä. Niissä käytännöt vaihtelevat paljon, usein muun lainsäädännön hengen mukaisesti: Monissa maissa rekisteröinti on täysin vapaata (USA), joissain maissa pitää saadakseen maan domain-nimen olla myös bisneksiä maassa (Pohjoismaat). Kansainvälisillä .com/.net/.org -päätteisillä nimillä on paljon jälleenmyyjiä, kun taas Euroopassa rekisteröinti tehdään usein suoraan kyseisen maan nimirekisterin hallinnoijan kanssa. Myös rekisterinpitäjien käyttöehdot vaihtelevat merkittävästi.

Lisäksi olemme hoitaneet UDRP:n mukaisia välimiesmenettelyjä, kun verkkotunnuksen on rekisteröinyt jokin muu taho kuin sen oikeudenhaltija ja verkkotunnus on haluttu takaisin omaan hallintaan.

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Meillä on valmis järjestelmä erilaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden tekemiseen verkossa salatusti ja anonyymisti. Asiakas voi halutessaan toimittaa meille valmiit kysymykset. Voimme myös auttaa niiden suunnittelussa, tai tarvittaessa toteuttaa koko kyselyn alusta loppuun. Toimitamme tulokset raakamuodossa (esim. Excel) ja teemme niistä haluttaessa perustason analyysin.