Tietohallintopalvelut


Tietohallinnon alaan kuuluu osoittaa tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Onnistunut informaatiotekniikan hyväksikäyttö edellyttää usein myös toimintatapojen muuttamista. Joidenkin arvioiden mukaan muuttamalla prosesseja ja toimintatapoja voidaan saavuttaa jopa kymmenkertaisia hyötyjä verrattuna pelkkiin tietotekniikkainvestointeihin. Maailma on täynnä ongelmia, joita ei voida ratkaista pelkällä tekniikalla.

Tarjoamme seuraavia palveluita, jotta informaatio- ja viestintäteknologia tukisi paremmin liiketoimintaanne:

IT-strategiatyö ja arkkitehtuurivalinnat

Jos yrityksen it-ympäristöä kehitetään lyhytnäköisesti tai liian teknispainotteisesti, tulee ajan mittaan joko yrityksen tai sen tietotekniikkatarpeiden kasvaessa eteen se mikä taakse on jätetty. Aikaisemmat laiminlyönnit häiritsevät kehittämistyötä, kun jokainen suurempi kehitysaskel tarkoittaa vanhan repimistä kokonaan alas ja uuden rakentamista tilalle.

It-konsulttimme määrittelee millaiset järjestelmät sopivat parhaiten mihinkin tarkoitukseen ja kykenee arvioimaan jo etukäteen kehityspolut siirryttäessä uusiin järjestelmiin. Osaamme antaa arvioita eri ratkaisuiden hinnoista niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

Ostokonsultointi ja kilpailutus

Asiantuntijamme osaavat kertoa, mitkä tuotteet sopivat mihinkin tarpeeseen. Laskemalla kustannukset koko elinkaaren ajalta voidaan etsiä kokonaisedullisia ratkaisuja, jotka eivät aiheuta yllätyksiä. Myös it-ympäristön vakiointi saattaa säästää kustannuksia merkittävästi.

Lisenssienhallinta

Yritykset maksavat ohjelmistolisensseistä - joskus myös niiden puutteesta - usein enemmän kuin laitteistosta. Kadonnut lisenssikoodi tai -todistus tarkoittaa, ettei lisenssiä enää voi asentaa uuteen laitteistoon. Lisäksi erilaisia hinnoittelumalleja löytyy jokaiselta valmistajalta useita, ja usein myös lisenssisopimusten sisältö vaihtelee valtavasti.

Näistä syistä on lisenssien hallinnoinnissa syytä käyttää asiantuntijaa. Palveluvalikoimaamme kuuluu lisenssienhallintasovellus, jolla lisenssit pidetään järjestyksessä. Hankkiessanne merkittävää määrää ohjelmistoja ottakaa yhteys meihin, selvitetään miten voitte säästää selvää rahaa.

Hallinnollinen tietoturva

Hallinnollisella tietoturvalla tarkoitetaan sen määrittelyä, miten organisaatio hoitaa tietoturva-asiansa. Siihen kuuluvat erilaiset mm. tietoturvapolitiikat, toimintaohjeet ja säännöllinen seuranta.

Tietoturvapolitiikkaa tarvitsevat kaikenlaiset yritykset. Siinä määritellään ne tavoitteet ja tasot, joihin yrityksessä tietoturvatyöllä pyritään. Usein siihen liitetään myös ne konkreettiset ohjeet, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Kun kaikki ymmärtävät tavoitteet, joihin ollaan pyrkimässä, ja keinot millä sinne päästään, saadaan vahva pohja tietoturvatyölle. Toisaalta siten myös estetään tietoturvatyötä tekeviä asettamasta liiallisia rajoitteita.

Tehtäessä tietoturvatyötä on usein kyseessä käytön helppouden rajoittaminen. Me Insidersissa näemme, että tasapainon löytäminen it-ympäristön käytettävyyden ja tietoturvallisuuden välillä onkin se asia, jossa konsultti voi parhaiten auttaa.