Tietosuojaseloste

Insiders Finland Oy Ab:n henkilötietojen käyttö

Insiders Finland Oy Ab:n (”Insiders Finland”) tuottamien IT-palveluiden tekeminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Insiders Finlandin asiakas on yritys, joka ostaa Insiders Finlandilta IT-tuki- ja -asiantuntijapalveluita. Henkilötiedot kerätään asiakkaalta heidän suostumuksellaan.

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hallinnassa, markkinoinnissa ja lakisääteisten tehtävien täyttämisessä. Henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen aika, yleisesti asiakkuuden voimassaolon ajan.

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy omiin tietoihisi. Insiders Finland ilmoittaa henkilön pyytäessä käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuspyyntö on lähetettävä Insiders Finlandille kirjallisena osoitteeseen Insiders Finland Oy Ab, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki.

Poistaa, oikaista ja täydentää tiedot Insiders Finlandin järjestelmissä. Henkilö voi pyytää Insiders Finlandia poistamaan, korjaamaan, täydentämään häntä koskevat tiedot järjestelmissään. Poistamiseen on oikeus, ellei käsittelyllä ole laillista perustetta. Pyyntö on lähetettävä Insiders Finlandille kirjallisena osoitteeseen Insiders Finland Oy Ab, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki.

Kieltää Insiders Finlandia käyttämästä henkilötietojasi markkinointiin. Kiellosta voi ilmoittaa Insiders Finlandille sähköpostilla osoitteeseen myynti [at] insiders.fi

Insiders Finland käyttää verkkosivustojensa käytön seurannassa Google Analyticsiä ja evästeitä (”Cookies”).

 

Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Insiders Finland Oy Ab

Eerikinkatu 27

00180 Helsinki

Puh. 045-634 0061

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Toimitusjohtaja Sampsa Hario

Insiders Finland Oy Ab                       

Eerikinkatu 27

00180 Helsinki

Puh. 045-634 0061

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Insiders Finlandin asiakkuuksien hallinta.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 Asiakkuuden alkupäivämäärä

  • Asiakasyrityksen yhteyshenkilön sähköposti
  • Asiakasyrityksen yhteyshenkilön puhelinnumero
  • Asiakasyrityksen osoite

Asiakasrekisteri saattaa sisältää tarvittaessa seuraavia tietoja:

  • Asiakasyrityksen IP-osoitteet

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakassopimusta tehdessä ja niitä päivitetään asiakassuhteen aikana.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei yleisesti luovuteta Insiders Finland Oy Ab:n ulkopuolelle.

Yhteystietoja saatetaan luovuttaa ulkopuolisille tietotekniikan huoltoyhtiöille, jos huolto vaatii paikan päällä käyntiä.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisteriin pääsee käsiksi ainoastaan kaksivaiheisella autentikoinnilla, joka on käytössä ainoastaan Insiders Finlandin työntekijöillä, jotka tarvitsevat pääsyn rekisteriin.

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

 Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus pyytää seloste siitä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja toimittaa rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa rekisterinpitäjän osoitteeseen.